LUCEMBURKOVÉ ZNÁMÍ A NEZNÁMÍ

Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška na téma: „Rod Lucemburků v evropském kontextu“, v podání doc. PhDr. Václava Dršky,
Ph.D. z Ústavu světových dějin FFUK Praha, je druhým dílem cyklu „Doba lucemburská“.
Vstup volný.

Termíny