Pouť na Sázavě - téma Karel IV. a Jeroným Pražský

Volný čas, Pro děti


Již pojedenácté vás zve Církev československá husitská na pouť do Sázavského kláštera s programem pro malé i velké, pro občerstvení ducha, duše i těla. Letošní program připomene římského císaře a českého krále Karla IV. a učence Jeronýma Pražského.

Program bude tradičně zahájen v kostele opata Prokopa na druhé straně řeky Sázavy, pokračovat bude na severní klášterní zahradě bohoslužbou pod širým nebem a jako obvykle budou následovat hudební vystoupení, hry pro děti, výtvarná soutěž i nová překvapení. Zakončení poutě v pozdních odpoledních hodinách bude v kryptě poutního chrámu sv. Prokopa u relikvie sv. Prokopa modlitbou.

Vstupné je volné, je možné se zúčastnit sbírky na obnovu fresek v křížové chodbě kláštera.

Podrobný časový program uvedeme později.  

Termíny