Seminář k financování kulturního dědictví

Volný čas


Zajímá vás, jak se žádá o grant z dotačních titulů Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Nadace ČEZ, Evropské unie a dalších donorů? Chcete vědět, jak se zapojit do projektů mezinárodní spolupráce? Rádi byste se seznámili s příklady oceněných projektů? Pokud ano, přijďte na náš seminář, který je určen zástupcům muzeí a galerií, soukromých sbírek, knihoven, archivů, neziskových organizací, církvím, správcům památkových objektů, kulturních center i kaváren. V rámci semináře proběhne prohlídka výstavy kamélií ve skleníku Květné zahrady.

Účast na semináři, který se koná ve čtvrtek 24. března 2016 ve 13 hodin v Metodickém centru zahradní kultury v Kroměříži (přednáškový sál v čestném dvoře Květné zahrady, Generála Svobody 1192, Kroměříž), je zdarma.

Program:

12.30–13.00 registrace účastníků

13.00–13.30 Podpora regionů (Nadace ČEZ) / Daniel Novák

13.30–14.00 IROP – muzea (Centrum pro regionální rozvoj České republiky) / Lenka Kolářová

14.00–14.30 Program pro památky UNESCO (Ministerstvo kultury) / Eliška Černá

14.30–15.00 Představení činnosti Metodického centra zahradní kultury v Kroměříži a jeho projektů spolufinancovaných z programu Podpora pro památky UNESCO / Jan Obšivač

15.00–15.30 přestávka – komentovaná prohlídka výstavy kamélií

15.30–16.00 Kreativní Evropa (Národní památkový ústav) / Pavla Hlušičková

16.00–16.30 Česko-německý fond budoucnosti / Martin Hořák

16.30–17.00 Visegrádský fond / Gyorgy Varga

Těšíme se na setkání s vámi. Účast na semináři prosím potvrďte do 21. března na e-mailovou adresu kreativnievropa@npu.cz.

Termíny