Mimořádná prohlídka Dolu Michal

Volný čas, Pro děti


Mimořádná prohlídka Dolu Michal. Nahlédnutí do připravované expozice kanceláře ředitele.

Termíny