Svatozdislavský benefiční koncert na zámku Lemberk – 16. ročník

Volný čas


Tradiční charitativní komponovaný pořad plný poezie a hudby (letos věnovaný duchovní hudbě) pořádaný k uctění památky a odkazu sv. Zdislavy z Lemberka. Výtěžek koncertu bude věnován Domovu Harcov.

Vystoupí:    Basistovo flautofilní sdružení
                 Vladimíra Sanvito - violoncello, Jiřina Goldsteinová - klavír
                 vokálně-instrumentální soubor Al Fianco
                 Zdeněk Rakušan - mluvené slovo
 

Začátek: 14.00 hodin, Společenský sál

Termíny