Nové poznatky o významných památkách Zlínského kraje

Volný čas


Historický dům či obecněji stavební dílo je dějištěm mnoha událostí – vypráví svůj příběh a příběh jeho obyvatel a uživatelů.

Přednáší Mgr. Jan Štětina, památkář se zaměřením zejména na stavebněhistorické průzkumy.

Dokumentace památek je nedílnou součástí aktivit Národního památkového ústavu. Bádání v areálu Arcibiskupského zámku v Kroměříži vedlo k objasnění složitého stavebního vývoje zámku, rovněž v Holešově se díky stavebnímu a archeologickému průzkumu podařilo získat řadu poznatků – od předbarokní podoby holešovského hradu, přes stavební vývoj jeho následovníka, až po současnost. Nová zjištění obohacují i poznání menších venkovských šlechtických sídel – například zámku v Kvasicích, tvrze v Kurovicích nebo zámku v Lešné u Valašského Meziříčí. Průběžně jsou mapovány i církevní památky, v Kroměříži se jednalo o průzkum gotického chrámu sv. Mořice.

Před zahájením přednášky bude možné zakoupit publikace NPÚ, ÚOP v Kroměříži.

Přednáška z cyklu Památky i nepamátky Zlínského kraje, který vznikl k příležitosti desetiletého působení územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži.

Termíny