Přednáška pro veřejnost: Obnova katedrály Božského Spasitele v Ostravě (s důrazem na restaurování)

Volný čas


Územní odborné pracoviště v Ostravě zve na další z cyklu pravidelných přednášek pro veřejnost. Přednáška se uskuteční ve středu 20. dubna v 17 hodin v zasedací místnosti pracoviště na adrese Odboje 1, Ostrava - Moravská Ostrava. Památkářka Andrea Stanieková ve stručnosti seznámí s celkovou obnovou katedrály Božského Spasitele. Důraz bude kladen zejména na rozmanité restaurátorské práce, které v interiéru a exteriéru stavby proběhly (obnova dveří, kovaných prvků, pískovcových sloupů v interiéru, zlacení apod.). Zvláštní důraz bude kladen na restaurování sochařské výzdoby průčelí katedrály.

Termíny