Dudy, nástroj králů i žebráků

Volný čas


Miloslav Vaváček promluví o historickém vývoji dobře známého hudebního nástroje a jeho vizuálních a zvukových proměnách a variacích. Pan Vaváček také posluchačům představí část své jedinečné sbírky historických nástrojů nebo jejich uměleckých replik a jako aktivní hudebník doprovodí svou přednášku ukázkami hry na jednotlivé nástroje.

Termíny