Tradiční lidové stavitelství ve Zlínském kraji

Volný čas


Lidové stavitelství z Hané, Valašska, Moravského Slovácka i přechodových oblastí s krátkou exkurzí do památkářské legislativy.

Přednáší  Ing. arch. Jaroslav Novosad, specialista Národního památkového ústavu v oblasti lidového stavitelství a technických památek.

Úvodní přednáška z cyklu Památky i nepamátky Zlínského kraje, který vznikl k příležitosti desetiletého působení územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži. Tématem cyklu bude péče o kulturní památky na územích kraje (okresy: Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště a Vsetín), zdařilé obnovy památek, záchrany hodnotných staveb, ale také zajímavá témata z historie a speciálních oblastí památkové péče (restaurování, lidové stavitelství, stavebněhistorické průzkumy aj.).

Termíny