Válka v obrazech

Volný čas
Komentovaná projekce autorského filmu o prusko-rakouské válce 1866 v okolí Mnichova Hradiště.
Termíny