Petr Savickij: Spoluzakladatel euroasijského hnutí

Kurzy, vzdělání, konference

Seminář připomene pohnuté osudy Petra Nikolajeviče Savického, spoluzakladatele a jednoho z ideologů euroasijského hnutí, který emigroval v roce 1921 do Československa, po roce 1945 byl zavlečen do SSSR, vězněn v gulagu a po návratu v roku 1961 odsouzen i v ČSSR.

Představíme i ideje meziválečného eurasianismu a jejich přesah do dnešní doby, obzvláště pak v myšlení zakladatele neo-eurasianismu Alexandra Dugina.

Seminář povedou Jan Dvořák a Jan Horník z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Termíny