Spojené státy: Stále ještě jednota v různosti?

Kurzy, vzdělání, konference

Diskuse Josefa Jařaba a Michaela Žantovského na následující témata: Historie formování amerického národa. Postupná amerikanizace společnosti a její kultury po vyhlášení politické samostatnosti. Asimilace přistěhovalců jako nadějný, úspěšný, ale i problematický proces. Dnešní napětí mezi kulturním pluralismem a multikulturalismem a současná prezidentská kampaň.

Akce se koná v rámci festivalu Americké jaro.

Termíny