Allen Ginsberg jako král a psanec

Kurzy, vzdělání, konference

„V naší zemi existovalo důvěrné povědomí o beat generation. Musím přiznat, že mému srdci bylo velice blízké to, jak beatničtí autoři psali a žili. S Allenem Ginsbergem jsem se poprvé setkal v roce 1965 při Majálesu, na kterém byl zvolen jeho králem. Vždy jsem si tohoto básníka velice vážil, zároveň jsem obdivoval jeho kultivovanost, jeho intelektuální schopnosti a šíři jeho vise.“ Václav Havel

O návštěvě amerického básníka Allena Ginsberga v jarní Praze roku 1965, významné jak pro autora samotného, tak pro naši kulturní scénu, o jeho následném vyhoštění v režii StB i o tom, jak svůj český pobyt reflektoval básník samotný i oficiální místa, bude hovořit překladatel a znalec beat generation Josef Rauvolf.

Termíny