Timothy Snyder: Krvavé země a Černá zem

Kurzy, vzdělání, konference

Při příležitosti vydání audioknihy Krvavé země a knihy Černá zem od amerického historika Timothyho Snydera povedou překladatelka Petruška Šustrová, historik Tomáš Bursík a Michael Žantovský debatu o historických událostech třicátých a čtyřicátých let na území dnešního Polska, Ukrajiny, Běloruska a pobaltských států.

Necelá dvě desetiletí stačila, aby zde v důsledku politiky dvou vůdců – Hitlera a Stalina – zahynulo čtrnáct milionů lidí. Sled katastrof, které se tudy prohnaly, nelze vysvětlit na základě jednotlivostí ani dějin jednotlivých národů, nýbrž jedině ze zvláštního postavení těchto zemí v Evropě, z motivů dvou totalitních ideologií, ze záměrů a metod dvou diktátorů a jejich vzájemných souvislostí.

Debata bude doplněna ukázkami z audioknihy, kterou načetl Jiří Plachý.









Termíny