Beseda na téma: Paměť a trauma

Kurzy, vzdělání, konference

Bez vzpomínky na minulé by bylo stěží možné orientovat se v přítomnosti a plánovat budoucnost. Jakým způsobem se proměňuje vzpomínání na naši minulost v souvislosti s nástupem nových médií a geopolitickými proměnami světa? Jakým způsobem lze paměť a trauma zkoumat z perspektivy humanitních věd?

Nad těmito otázkami se v souvislosti s představením antologie teoretických textů Paměť a trauma pohledem humanitních věd (Akropolis, 2015) sejdou Neela Winkelmann (Platform of European Memory and Conscience), Alexander Kratochvil (Ústav pro českou literaturu, editor antologie), filmař David Vondráček a další hosté.

Diskuse se bude zaobírat především vztahem paměti, traumatu a identity ve vědě a literatuře post-komunistických společností střední Evropy.

Termíny