Kurz filozofie a psychologie Východu a Západu

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
 • Tento kurz nabízí přehled nejvýznamnějších základních poznatků o člověku, univerzu, životě a společnosti, které nám zanechaly civilizace Východu i Západu. 
 • Začátek kurzu: 26. října v 19 hodin
 • Kurz zahrnuje 13 přednášek, které budou probíhat jednou týdně, vždy ve středu od 19 hodin. 
 • Místo konání: Nová Akropolis, Purkyňova 12, Plzeň
 • Cena kurzu: 1540 Kč (studenti a důchodci 1100 Kč; na úvodní přednášku vstup volný)
 •  • http://www.akropolis.cz/default.asp?page=prihlaska&4=kurz_filozofie 
 • Přihlášku a další informace naleznete na níže uvedeném odkazu.
 • Přihlásit se můžete rovněž e-mailem na plzen@akropolis.cz nebo telefonicky na čísle 605 272 282.
 • www.facebook.com/events/365740180482451/ 
 • Zajímají vás záhady života, člověka a světa? 
 • Chcete být více pánem sebe sama a méně závislými na vnějších okolnostech? 
 • Inspirujte se osobnostmi, které to dokázaly a zanechaly nám cenné rady a praktické příklady.  
 • Součástí kurzu jsou cvičení rozvíjející důležité schopnosti člověka (pozornost, koncentraci, paměť, imaginaci, kontrolu emocí, vůli atd.) inspirovaná probíranými tématy.

První modul
  ČLOVĚK SÁM SE SEBOU – ZÁHADA ŽIVOTA Člověk tváří v tvář životním otázkám • Harmonie mysli a srdce • Základy univerzální etiky • Pojetí etiky a morálky • Vnímání Řádu a Harmonie univerza • Evoluce • Viditelné a neviditelné světy • Úrovně a dimenze univerza
  ČLOVĚK A JEHO PŘIROZENOST Mikrokosmos a makrokosmos • Jemné dimenze člověka: hlubší vnitřní úrovně • Poznej sebe sama a vybuduj svou vlastní osobnost
  TISÍCILETÁ INDIE Mysticko-esoterická poema Bhagavadgíta: probuzení vědomí a vnitřní boj • Člověk tváří v tvář osudu: pojetí dharmy a karmy • Člověk tváří v tvář smrti: teorie reinkarnace
  MOUDROST TIBETU Starobylé tibetské texty: „Hlas ticha“, „Kniha zlatých pravidel“ • Tradice o Učitelích moudrosti • Učednické systémy starověku a jejich úloha v rozvoji kvalit člověka
  BUDDHISMUS Život a učení Buddhy. Dhammapadam • Člověk tváří v tvář utrpení a bolesti • Klid mysli a vnitřní mír • Promítání našich myšlenek do neviditelného světa • Moc pozitivní mysli
  ČÍNA Konfucius – život a učení • Etika a politika, etika jako základ řádu ve společnosti • Kvality dobrého vládce a pilíře trvalého míru
  EGYPT Iniciační mystéria v uskutečňování etiky jednotlivce • Věda, Umění a Magie v Egyptě • Texty a učení prvních dynastií
  ARISTOTELES Hledání štěstí • Stupně poznání • Ctnost: rozvoj vznešené duše
  NEOPLATONIKOVÉ Plotin a Eklektická škola v Alexandrii • Tři cesty vedoucí k moudrosti: Krása, Hudba a Filozofie • Teorie uvězněné duše • Umění jako cesta uskutečnění
Druhý modul
  ČLOVĚK A SPOLEČNOST – ČLOVĚK A SOUŽITÍ Problémy člověka a současného světa • Dehumanizace a ztráta cílů • Potřeba utvořit vědomí univerzálního bratrství • Konfucius a Platon: lepší svět je možný pouze s lepším člověkem • Úloha mládeže v okamžicích změny • Potřeba hrdinství
  PLATONSKÁ TRADICE Platonský ideál člověka a světa: Spravedlnost, Dobro, Krása a Pravda • Pojetí platonského individua • Celistvá výchova a vzdělání člověka • Symbolismus „Mýtu o jeskyni“ • Svoboda a poznání • Morálka jako základ společenských práv a politické povinnosti
  ŘÍM A OBČANÉ SVĚTA Stoická filozofie • Epiktétos, Marcus Aurelius, Seneca • Odvaha a pevnost tváří v tvář nepřízni • Moc nad sebou samým: Vůle, Láska, Inteligence • Vnitřní svoboda a umění se rozhodnout
  FORMY USPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI Od starodávných dob po současnost
Třetí modul
  ČLOVĚK V PRŮBĚHU DĚJIN – MÝTUS A DĚJINY Filozofie a logika dějin • Smysl dějin a mytologie • Dějiny v utváření vědomí prostřednictvím vzpomínek • Teorie věčného návratu a historické cykly • Ciceronova teorie dějin a Platonův Logos • Lidstvo tváří v tvář osudu: předurčenost nebo svoboda? • Krize naší doby a její promítnutí do budoucnosti v nových civilizačních formách
  STARODÁVNÉ VĚDY Astrologie: její původ • Jednota a souvislosti v univerzu • Astronomie, přírodní astrologie a horoskopie • Alchymie: historické zmínky a mytický původ • Fyzikální, chemické a alchymické procesy • Alchymie a psychologie • Jóga: stupně stezek jógy
 • Délka trvání: Celkový počet výukových hodin: 28 (14 bloků přednášek a cvičení po 2 výukových hodinách, každá v délce trvání 45 minut)  








Termíny