Tradiční výstava mysliveckých trofejí a fotografií

Volný čas

myslivecká výstava bude slavnostně zahájena v 16 hod na nádvoří kláštera.

Součástí této tradiční výstavy - chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře, ulovené v honitbách na území ORP Milevsko v roce 2015, bude letos také výstava velkoformátových fotografií přírody p. Libora Šejny -lesníka, fotografa a provozovatele záchranné stanice zvířat v Makově u Čížové. Tato výstava bude umístěna v prostorách bývalého milevského muzea.

Během 1.dne výstavy se také budou konat 2 akce pro děti. Celé dopoledne bude v parku Bažantnice probíhat výuka  tzv. lesní pedagogiky. Tuto akci pořádá MěÚ Milevsko, odbor životního prostředí ve spolupráci s pracovníky Ústavu pro hospodářskou úpravu lesa ČB a spol. Klášterní lesy Strahov. Jedná se o osvětovou činnost, která děti seznamuje s lesním ekosystémem, trvale udržitelným lesním hospodářstvím, smyslem hospodaření v lesích a s užitky, které les člověku přináší. Této akce se zúčastní žáci 1.stupně obou milevských základních škol.

Dále bude od 10 hodin probíhat myslivecká soutěž 3-členných družstev žáků 5. tříd ZŠ okresu Písek. Tuto akci pořádá Okresní myslivecký spolek Písek

Termíny