Seminář: Průvodce novým zákonem o veřejných zakázkách

Kurzy, vzdělání, konference

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje pořádá ve spolupráci s advokátní kanceláří Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. a firmou BYSONA s.r.o. seminář "Průvodce novým zákonem o veřejných zakázkách".

TERMÍN KONÁNÍ: 26. dubna 2016, od 9:00 do 16:00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ: Papírna unipap plus, Sv. Čecha 1, Cheb,

Zcela nová právní úprava zákona o zadávání veřejných zakázek přináší koncepční změny, na něž se musí důsledně připravit obce, města, kraje, státní instituce i soukromé firmy. Jde o největší přelom v této oblasti za 10 let!

Seminář je určen zadavatelům, dodavatelům, poradcům a všem, kteří se chtějí seznámit a připravit na novou právní úpravu veřejného zadávání.

PŘEDNÁŠÍ:

 • Mgr. Tomáš Kruták – advokát s 11-ti letou praxí, specializuje se především na veřejné zakázky, autor řady publikací na téma zadávání veřejných zakázek.
 • Ing. Pavel Jirka - praxe v oblasti praktické aplikace zákona o veřejných zakázkách v délce 13 let, za dobu své praxe jsem poskytoval poradenství při zadání téměř jednoho tisíce veřejných zakázek.

PROGRAM:

 • Základní východiska a principy nových směrnic a nové právní úpravy
 • Jak se orientovat v novém zákoně o veřejných zakázkách
 • Přehled nejvýznamnějších změn
 • Klíčové instituty veřejného zadávání v nové právní úpravě (kvalifikace, posouzení nabídek a jejich hodnocení, mimořádně nízká nabídková cena)
 • Zvláštní postupy podle nové právní úpravy
 • Změny smluv – nové pojetí víceprací a dodatků k uzavřeným smlouvám
 • Dohled nad zadáváním veřejných zakázek

PODMÍNKY ÚČASTI:

 • Pro členy KHK KK: 1800,- Kč bez DPH/ 2178,- Kč vč. DPH
 • Pro nečleny: 2000,- Kč bez DPH/ 2420,- Kč vč. DPH


V ceně semináře je zahrnuto občerstvení. Účast je závazná. Seminář se uskuteční při minimálním počtu 15-ti osob. Bezplatné storno akceptujeme do 5 dnů před zahájením semináře. Číslo účtu pro platbu 195658274/0300, VS = IČ, do zprávy pro příjemce uveďte „Veřejné zakázky“.

Na základě zaslaného přihlášení účasti obdrží účastník potvrzení o registraci. Uzávěrka pro přihlášení je do 21.4.2016. 

Bližší informace:

Jana Hadašová
vzdělávání a poradenství

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb
Tel.: 354 426 140 | Mobil: +420 603 274 294
info@khkkk.cz | www.khkkk.cz  

Termíny