Seminář: Prodejní a komunikační dovednosti

Kurzy, vzdělání, konference

Seminář: Prodejní a komunikační dovednosti (6.5.2015)

TERMÍN KONÁNÍ: 6. května 2016, od 8:30 do 15:30 hodin
MÍSTO KONÁNÍ: KHK Karlovarského kraje, kancelář Sokolov, Boženy Němcové 2042 (budova České Spořitelny).

CÍLE SEMINÁŘE:

 • Zlepšit a procvičit efektivní prodej a komunikaci a přispět tak k větší efektivitě společnosti
 • Stanovit a sjednotit pravidla účinné komunikace, pochopit její principy
 • Natrénovat řešení nejčastějších námitek, záminek a manipulací
 • Zdokonalit se v komunikačních a prodejních technikách
 • Pochopit principy profesionálního prodeje a komunikace v obtížných situacích

OBSAH:

 • Základní pravidla a pojmy pro efektivní komunikaci a prodej, typy komunikace
 • Nejdůležitější komunikační techniky a jejich využití
 • Aktivní naslouchání a kladení otázek, umění sdělit, volba vhodných slov
 • Manipulace, námitky, záminky a jejich překonávání, nejčastější chyby v komunikaci
 • Specifika prodeje, rozdělení situačního prodeje, prodejní rozhovor
 • Zdolávání námitek, manipulací, záminek, úspěšné uzavření prodeje

PODMÍNKY ÚČASTI:

 • Pro členy KHK KK: 1200,- Kč bez DPH/1452,- Kč vč. DPH
 • Pro nečleny: 1500,-Kč bez DPH/1815,-Kč vč. DPH

V ceně semináře je zahrnuto občerstvení. Účast je závazná. Kapacita semináře je omezena na 11 osob. Bezplatné storno akceptujeme do 5 dnů před zahájením semináře. Číslo účtu pro platbu 195658274/0300, VS = IČ, do zprávy pro příjemce uveďte „dovednosti“.

Na základě zaslaného přihlášení účasti obdrží účastník potvrzení o registraci. Uzávěrka pro přihlášení je do 3. 5. 2016.

BLIŽŠÍ INFORMACE: Jana Hadašová – tel.: 354 426 140, mobil: +420 603 274 294

Termíny