Májka s cimbálovou muzikou Dušana Kotlára

Hudba
Májka s cimbálovou muzikou Dušana Kotlára

Stavění máje v České Lípě  na náměstí T. G. Masaryka 30. dubna od 10 – 16,30 hodin

s folklórním programem a navazujícími akcemi pro širokou veřejnost.

Program je laděn do folklóru – lidové tance a písně, tradice a zvyky, prostě vše, co ke stavění májky patří.

Účinkují

Cimbálová muzika Dušana Kotlára

Termíny