Májka s cimbálovou muzikou Dušana Kotlára

Hudba
Májka s cimbálovou muzikou Dušana Kotlára

Stavění máje v České Lípě  na náměstí T. G. Masaryka 30. dubna od 10 – 16,30 hodin

s folklórním programem a navazujícími akcemi pro širokou veřejnost.

Program je laděn do folklóru – lidové tance a písně, tradice a zvyky, prostě vše, co ke stavění májky patří.

Divadlo, vycházející z lidových zvyklostí a tradic, inspirované velikonočním časem, dobový program.

 Přijďte s námi přivítat jaro! Folklórní a dobový program, celodenní jarmark.





Účinkují

Cimbálová muzika Dušana Kotlára





Termíny