Pocta: Pavel Koutecký

Film
Pavel Koutecký natočil více než 60 dokumentárních filmů z nejrůznějších koutů světa a oblastí lidského konání. Při příležitosti 70. výročí jeho narození uvede Academia film Olomouc ve spolupráci s Filmem & Sociologií tři filmy ze začátku jeho dokumentární kariéry.
Termíny