Májka s cimbálovou muzikou Dušana Kotlára

Hudba

Stavění máje v České Lípě  na náměstí T. G. Masaryka 30. dubna od 10 – 16,30 hodin

s folklórním programem a navazujícími akcemi pro širokou veřejnost.

Program je laděn do folklóru – lidové tance a písně, tradice a zvyky, prostě vše, co ke stavění májky patří.

Divadlo, vycházející z lidových zvyklostí a tradic, inspirované velikonočním časem, dobový program.

Účinkují

Cimbálová muzika Dušana Kotlára

Řechtačka - divadlo Kvelb

Šafrán folklórní skupina 

Jihočeská dudácká kapela Bedrník 

Řemdih středověká dobová hudba

Moderátorka Míša Jadrná

Termíny