Země počátků - Martin Sausage Dohnal

Výstava

Kresby tužkou (výběr z cyklů Amortale, Ohryzek pomeranče a Jablko v pátek)

Kresba je jedním ze základních vyjadřovacích prostředků člověka, jako je řeč a písmo.
Kresbou se člověk vlastně vyjadřoval dříve než písmem.
Skrze kresbu si člověk uvědomuje sám sebe, sděluje své pocity, snaží se postihnout svět kolem i uvnitř sebe.
Může tak vznikat i nová skutečnost, jiné paradigma...

Termíny