PŘEVTĚLENÍ Míla Preslová

Výstava

Název výstavy pro Art Centrum Galerie 4 v Chebu naznačuje zcela novou etapu práce autorky. Míla Preslová se v ní zdánlivě posouvá až k abstraktním formám, ve skutečnosti ovšem jde o skrytý posun k předmětnosti. Jakkoli se může zdát, že se vizuálně pustila na pro ni ne tolik známou půdu, pravdou je opak. V centru jejího zájmu jsou stále osobní vztahy, metaforické vyjadřování, barevná symbolika a především citlivé přemýšlení o světě a životě, jen možná posunuté do obecnější podoby.

            Výstava bude zahájena 6. 5., od 18:00 hodin. Návštěvníci si po zahájení budou moci výstavu prohlédnout každý den kromě pondělí, od 10:00 do 17:00 hodin, do 4. 6. 2016.

Účinkují

Míla Preslová

Kontakty

www.galerie4.cz

Termíny