Žijeme s vodou

Obec Srbská Kamenice a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Ústecko, Vás srdečně zvou v sobotu 16. dubna 2016 do Srbské Kamenice na jarní setkání „Žijeme s vodou“. V rámci bohatého programu je naplánována exkurze na lokalitu přírodní rezervace Arba s odborným výkladem o mokřadních biotopech a chráněných a vzácných druzích rostlin a živočichů. Součástí programu je i vyprávění o historii obce a návštěva fotografické výstavy „Obojživelníci ve svém živlu“ s doprovodným výkladem. V odpoledních hodinách zahraje v lesním divadle amatérské divadelní sdružení S.K. Hoblik představení „Živá voda“. Sraz účastníků a zahájení je v 11.00 hodin v „Kavárničce v přírodě” v  Srbské Kamenici. Předpokládané ukončení programu je v 14.30 hodin.  

Termíny