Hořce voní arnika / Jiná Šumava

Volný čas
Zveme vás na setkání nad knihou Břetislava Ditrycha Hořce voní arnika / Jiná Šumava. Tam stával dům. Ves. Kostel. Kaplička. Hřbitov. Sklárna. Tam žili po staletí lidé, kteří mluvili německy. Rozuměli víc nebo míň česky. A naopak. Přišla válka. Nejdřív se jedni museli vystěhovat do vnitrozemí, pak druzí za hranice. Provinilí i nevinní. Známe příčiny, známe následky. Odplata, zášť, závist, příležitost k vyřizování účtů. Výčitky. Smutek. Složitý děj, spletité osudy a příběhy. Černé, kruté, černobílé, nadějné, se zábleskem slunce, s obloukem duhy po bouři. Ne, nesoudím, nehledám viníky. Jen připomínám. To je úryvek z autorova doslovu ke knize, kterou literární historik a kritik Aleš Haman nazval básnickým dokumentem. Břetislav Ditrych zachytil své dojmy, zážitky a vzpomínky z návštěv kraje, který mu přirostl k srdci pro svou zvláštní zadumanou krásu. Ing. Petr Hudičák z Muzea Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově zároveň představí historické fotografie Šumavy. Recitace Kristýna Strouhalová.

Termíny