Vlastenecký výlet na Blaník - Svěcení zvonů v Libouni - Vlastenecká lípa

Turistika
Zveme Vás na Vlastenecký výlet na Blaník
Základní myšlenkou je:
Jdu a jdeme slíbit spícím rytířům, že si s cizáky poradíme sami,
ať klidně spí dál Akce se uskuteční v sobotu 16.4. 2016

Výlet má být vzpomínkou na podobné vlastenecké turistické a národní výlety z konce Národního obrození a bude i tématicky obdobná - viz program. Akce má sloužit k upevnění a prohloubení národního povědomí, vlasteneckého cítění a udržení našich křesťanských a kulturních tradic.

Setkání je plánováno ve stylu vlasteneckých pochodů z konce Národního obrození a je zamýšleno jako VYLOŽENĚ apolitické a nebude sloužit k propagaci žádné politické strany.

Je jen a jen čistě vlastenecké.

Účinkují

Program:

1) Individuální příjezd do Louňovic, přechod do Libouně

2) Shromáždění v Libouni s vlajkoslávou 9:45

3) Mše svatá a svěcení zvonů 10:00 - cca 11:30 (11:45)

4) Odchod směrem ke kapličce (11:45 po mši sv.)

5) Příchod ke kapličce (předpoklad 12:15)

6) Vysvěcení a zasazení vlastenecké lípy (12:15 - 12:45)

7) Odchod do Louňovic, shromáždění v Louňovicích 13:15

Pro ty, kteří se nechtějí účastnit vysvěcení zvonů a výsadby lipky:

8) Odchod směrem Velký Blaník s vlajkoslávou - cca 13:30

9) Příchod na Blaník, občerstvení - cca 14.15

10) Shromáždění před rozhlednou, program na Blaníku - cca 15.00

11) Volný program, návštěva rozhledny, ...

12) Odchod z Blaníku - cca 15:45

13) Příchod do Louňovic s vlajkoslávou - cca 16.15

14) Ukončení akce, zábava v restauraci, individuální odjezd

 Program je orientační, časy se mohou mírně měnit dle okamžité situace.

Další dokumenty k akci

  
Termíny