Praktická rétorika

Kurzy, vzdělání, konference

Kurz proběhne v termínech 13., 20., 27. října a 3. listopadu od 18 do 20 h.
• 4 × 2 hodiny přednášek a cvičení
• Technika řeči
• Práce s emocemi
• Neverbální komunikace
• Trénink řečnických dovedností
Přihlášku a další informace naleznete na níže uvedeném odkazu. Přihlásit se můžete rovněž e-mailem na nova@akropolis.cz nebo telefonicky na čísle 608 501 040.

Termíny