Vodafone Nápad roku: Proč investovat do začínajícího businessu z pohledu investora, banky a lidí

Kurzy, vzdělání, konference

Bude chtít investor investovat do vašeho projektu? Kdy se obrátit na banku? A kdy se využít crowdfundingu? A co je dobré si spočítat, než se pro investici zvenčí rozhodnete? Přijďte na debatu Nápadu roku, a porovnejte různé možnosti, co se pro váš podnikatelský záměr hodí právě teď? 

Na panelové debatě se budou diskutovat následující otázky:
> Co by si měl žadatel pro daný typ investice rozhodně připravit?
> Co jsou klíčové otázky z pozice investora, banky a lidí pro crowdfunding?
> Výhody a nevýhody tohoto typu investice?
> Jaká rizika s sebou tento typ investice nese?
> Jak na vícezdrojové financování? Výhody i nevýhody kombinování více zdrojů.
> V jaké fázi podnikatelského záměru je vhodné žádat o různé typy investic?

V rámci panelové debaty vystoupí:
> Vlastimil Vodička (J&T Ventures)
>Ing. Ladislav Dvořák, CSc. (Česká spořitelna)
> Jana Ecksteinová (HitHit.cz)
> a moderátorem bude Jan Jůzl (Green Light VŠB-TU Ostrava)

Chcete přijít? Vstup je bezplatný. Nezapomeňte se registrovat:http://bit.ly/1qpHdzP

Termíny