Poutní místa a křížové cesty Šluknovska

Poutní místa a křížové cesty Šluknovska - exkurze je již naplněna! Putování po vybraných sakrálních památkách regionu, které obohatily zdejší krajinu v 18. až 19. století. Navštívíme poutní kaple v Rumburku, Filipově a v Lobendavě. Prohlédneme si křížovou cestu v Jiříkově, Fukově, Šluknově, na Annabergu a v Brtníkách. Součástí je prohlídka Expozice církevního umění Šluknovska v Loretě Rumburk. Zazní dobové pověsti o vzniku poutních míst.Dozvíme se, čím jsou ojedinělé zdejší křížové cesty. Další informace: www.poutni-mista-sluknovsko.cz Průvodce exkurzí: Mgr. Klára Mágrová Sraz: Loreta Rumburk v 8:45 Konec: Rumburk Exkurze je pouze pro přihlášené. Kapacita je omezena! Cena 75Kč / os. Platí se na místě, případně předem v informačním středisku v Krásné Lípě. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu. V ceně exkurze je doprava autobusem a vstupné do Lorety Rumburk.                                         Přihlášení a informace: Ing. Jarmila Judová                                                 jarmila.judova@ceskesvycarsko.cz; 775 552 790 Exkurze probíhá v rámci projektu „České Švýcarsko o.p.s. a SEVER: společně za stejným cílem“, který byl podpořen SFŽP ČR a MŽP    

Termíny