Putování 2016

Volný čas
Putování dospělých autistů po České republice od města k městu. Na konci většiny dní je uspořádána beseda o život lidí s autismem jako příležitost se putujících na cokoli zeptat. Letošní trasa bude mít 392 km a putující tuto vzdálenost ujdou v období od 2. do 16. dubna. Cestou putující navštíví také Klatovy. Přijďte si povídat s putujícím a písničkářem Radkem Čihákem a hostem Michalem Roškaňukem o autismu, autistech a jejich neobyčejném pohledu na svět. Bližší informace naleznete na www.adventor.org.

Termíny