Vzpomínky výtvarníka Václava Siky

Volný čas
… s humorem a jemnou ironií popisuje své příhody a zážitky z osobního i pracovního života… Václav Sika je vedoucím Galerie bratří Šillarů v Domažlicích, členem Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. Věnuje se malbě, kresbě, počítačové grafice a tvorbě objektů.

Termíny