Čarodějnický slet v Hostinném

Pro děti

Program:

Lampionový průvod z náměstí, čarodějnická diskotéka, hry, soutěže, kouzelník, zapálení hranice, opékání vuřtů.

Vstupné dobrovolné

Masky zdarma

Termíny