K. V. Klíč - přednáška a vernisáž výstavy v Hostinném

Volný čas

V letošním roce si připomeneme 175. výročí narození a 90. výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších rodáků našeho města, vynálezce světlotisku, hlubotisku a akademického malíře Karla Václava Klíče (1841–1926). Při této příležitosti se v průběhu roku v Hostinném uskuteční řada kulturních akcí, které nám přiblíží tuto mimořádnou osobnost. První z nich proběhne v pátek dne 29. dubna 2016 od 17.00 hodin v prostorách městského muzea ve františkánském klášteře, v jehož ambitu bude zahájena výstava s názvem “Karel V. Klíč – život a dílo“. Otevření výstavy bude předcházet přednáška Ing. Pavla Pohlreicha, kurátora oddělení polygrafie Národního technického muzea v Praze. Budeme se těšit na Vaši účast!
Tomáš Anděl
ředitel muzea

Termíny