KONSTRUKTÉR LIBEŇSKÉHO MOSTU FRANTIŠEK MENCL A JEHO „MOSTAŘSKÁ ETIKA“ (přednáška)

Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška historika umění prof. R. Šváchy o F. Menclovi a jeho „mostařské etiketě“.

S architektem Pavlem Janákem vytvořil projekt Libeňského mostu ing. František Mencl (1879-1960), přednosta mostního odboru hlavního města Prahy a mimo jiné také předseda spolku Krematorium.

Mencl patří k průkopníkům v oboru železobetonových mostních konstrukcí. V Praze je navrhl pro most Hlávkův, Mánesův, Libeňský a Jiráskův. Dával přednost mostům klenutým, které podle jeho názoru nejlépe zapadaly do obrazu měst a krajiny, a u pražských mostů dbal na to, aby sice vycházely z jediného typu, ale aby jim architekti vždy dávali osobitou formu.

Libeňský most se od ostatních Menclových mostů liší technologií dusaného betonu a tuto zvláštnost se architekt Janák snažil vystihnout svým tvarováním.

Přednášku doplní Jana Trtíková zajímavostmi z Menclova bohatého a plodného života a iniciativa Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat podá aktuální informace o vývoji záchrany Libeňského mostu.

 

Více:

prazskedomy.divadlokamen.cz, tel. 775 718 470

www.facebook.com/libenskymost

 

Vstupenky: www.studiodk.cz

 

Účinkují

historik umění prof. Rostislav Švácha

Termíny