Film – náš pomocník

Film
Pásmo krátkých filmů představí různé podoby českého osvětového a propagačního filmu 50. let, a to průřezem námětů, funkcí i postupů napříč touto dekádou: informace, nabádání, instrukce i reklama, a to formou dokumentaristické reportáže, animace i hraného filmu. Stejnojmennou kolekci 42 krátkých filmů, které dokumentují život české společnosti v 50. letech 20. století vydal na 4-DVD Národní filmový archiv ve spolupráci s Filmexportem. Zahrnuje osm tematických sekcí (Průmysl, Zemědělství, Brannost, Sport, Zdravotnictví, Zdravá výživa, Životní styl a Umění), jež reflektují jak pracovní, tak volnočasový rozměr doby.
Termíny