Festival vs. Interpretation: Les Femmes Savantes + Book of Hours (Bob Ostertag) + další

Hudba

Druhý ročník Festivalu hudební improvizace s přesahem k dalším médiím, jakými jsou pohyb, zvukové nebo výtvarné umění, film a nové přístupy v hudební skladbě, který pořádá nadace Agosto Foundation.

Účinkují

19:00 / Les Femmes Savantes

Sdružení Les Femmes Savantes založilo v roce 2005 jako interdisciplinární ansámbl skladatelek performerek pět žen – skladatelek a hudebnic pocházejících z Německa, Argentiny a Švédska usazených v Berlíně. Za roky vzájemné spolupráce si Les Femmes Savantes vytvořily jedinečnou akustickou identitu, která dalece přesahuje pouhou sumu estetických vyjadřovacích prostředků jednotlivých členek: skladby/performance/instalace jsou utvářeny a prezentovány formou pevně protkaných interakcí. Každá z účinkujících se střídavě ujímá role skladatelky, spolupracovnice, interpretky či režisérky. Toto proměnlivé přidělování rolí vede ke vzniku koncertních/performančních programů, v rámci nichž je prezentována jak individuální, tak kolektivní tvorba. Po hudební stránce se pohybuje od nové hudby, Echtzeitmusik a jazzu po hudbu elektronickou a sound art. Ve skladbách Les Femmes Savantes se prolínají všelijaká média: z těla účinkující se rázem stává nástroj, veřejný prostor se proměňuje v pódium, do vystoupení kompozičně promlouvá počítač a z videí se stávají spoluhráči.

20:00 /Book of Hours (Bob Ostertag)

Bob Ostertag o svém díle Book of Hours:

V průběhu celého díla rozvíjím kompoziční techniky, které jsem objevil v devadesátých letech se svým kvartetem Say No More a použil na čtyřech jeho nahrávkách. V tu dobu jsem začal pracovat se samostatně nahranými sólovými improvizacemi – tyto četné fragmenty jsem následně slepil dohromady a takto z nich vytvořil skladby. Co se metody týče, Say No More a Book of Hours se liší jen v tom, že nyní jsem měl možnost vyžít digitální nástroje k manipulaci s výškou a délkou tónů nahraných zvuků, které ještě v devadesátých letech nebyly k dispozici. Projekt Say no More se vyvíjel v cyklech – kompozice, které jsem vytvořil na počítači z fragmentů sólových improvizací se postupně staly jakousi partiturou, podle které se ansámbl řídil při živém hraní; nahrávky z živých vystoupení se poté zase staly zdrojovým materiálem pro další kompozice, které jsem opět spojil dohromady na počítači a tak dále. Vzhledem k současné světové finanční krizi ovšem nevím, zdali se najde dostatek zdrojů na to, aby bylo možné Book of Hours prohnat stejně ambiciózním množstvím cyklů. V každém případě dnes cestuji mnohem méně ve snaze snížit svou uhlíkovou stopu a čelit tak globálnímu oteplování.

21:00 /Angélica Castelló & Jérôme Noetinger

Angélica Castelló je skladatelka a zvuková umělkyně. Ve své tvorbě prozkoumává křehkost, snové světy a nevědomí. Vystupuje sólově nebo ve spolupráci s ostatními umělci na ose mezi Mexico City a Vídní. Stvořila řadu kompozic pro různé ansámbly, rozhlasové programy a instalace, v nichž se prolíná hudba, performance a vizuální umění. Její nahrávky vyšly na značkách Interstellar Records, Mikroton Recordings, Monotype Records, a Mosz.

Jérôme Noetinger působí jako skladatel a improvizátor využívající elektroakustické přístroje (především páskový rekordér). Nepřetržité koncertuje po celém světě, ať už sólově nebo jako člen různých ansámblů. Noetinger je ředitelem neziskové organizace Metamkine zasvěcené distribuci improvizované a elektroakustické hudby a od roku 1987 je členem redakční rady čtvrtletníku Revue & Corrigée, který se zabývá současným zvukem, poezií a performance.

Termíny