Hudební kroužek pro děti 2-4 roky

Pro děti

Nově v rodinném centru MAM Prostor otevíráme hudební kroužek pro nejmenší děti ve věku 2-4 roky, který se bude konat každou středu v 9,45 hod. Lekce trvá 45 min. v doprovodu rodičů. Není třeba speciálního oblečení či vybavení.

Úvodní ukázkovou lekci zdarma začínáme 6.4. v 9,45. Kapacita lekce je omezená, proto se zájemci hlaste přes náš rezervační formulář níže.

Hudba hraje klíčovou roli při propojování nervových sítí v mozku dítěte a její poslech v dětství výrazně ovlivňuje strukturu mozku. Děti, u kterých se již v raném věku prohlubuje smysl pro rytmus umí lépe číst i mluvit a rozvíjí se jejich logické myšlení. Navíc hudba dokáže děti zrelaxovat a uvést je do vnímavého stavu, má schopnost zvýšit jejich sebedůvěru a sebeúctu. Kolektivní výuka je naučí spolupracovat a vzájemně si pomáhat si.

Náplň hodiny:

Rytmizace říkadel a písní s využitím Orffových nástrojů, hry s hudbou, zpěv lidových písní, pohyb na hudbu jako relaxace.

Účinkují

Lektorka Milena Kysilková

Hudbě se věnuje od svých sedmi let. Nejdříve chodila do Základní umělecké školy v Brandýse nad Labem, poté studovala na Pražské konzervatoři a v roce 2012 ukončila magisterské studium na Západočeské Univerzitě v Plzni. Od roku 2014 působí také jako lektorka Hudební školy Yamaha.

Termíny