Dřeviny rostoucí mimo les a jejich oceňování

Kurzy, vzdělání, konference

Instuktážní seminář, jehož cílem je ukázat použití Kochovy metody na oceňování dřevin a škod na nich způsobených v praxi. V teoretické čísti bude představena originální metoda a její adaptace na české podmínky, analyzovány vstupní údaje a prezentován postup manuálního výpočtu ceny dřeviny i výpočtu pomocí počítačových aplikací OCEOR I a OCEOR II. V praktické části se uskuteční ukázka ocenění konkrétních dřevin v Dendrologické zahradě touto metodou a provede porovnání jejich cen s cenami vypočítanými jinými metodikami.

Přednáška 3 hodiny, praktické cvičení 2 hodiny.

Kurz je určen správcům zeleně, projektantům a realizátorům zeleně, znalcům a pedagogům odborných škol.

 

Datum: 20. 5. 2016

Čas: 9:00 - 14:00

Lektor: Ing. Pavel Bulíř, CSc.

Rezervace nutná:  http://dendrologickazahrada.cz/dreviny-rostouci-mimo-les-a-jejich-ocenovani-kochovou-metodou

Termíny