Jarní cibuloviny - seminář

Kurzy, vzdělání, konference
Seminář bude zaměřen především na sortiment pěstovaných jarních cibulovin, ale také na jejich nároky a pěstitelské možnosti. Teoretická část semináře proběhne v přednáškovém sále Návštěvnického centra Dendrologicé zahrady, následovat bude komentovaná prohlídka cibulovin v areálu zahrady se shrnutím praktických zkušenností i volnou diskuzí s účastníky. Akce je připravena ve spolupráci s ing. Václavem Joštem, našim předním šlechtitelem a znalcem cibulovin.

 

Datum: 6. 5. 2016

Čas: 9:00 - 13:00

Lektor: ing. Václav Jošt, komentovaná prohlídka Zdeněk Kiesenbauer

Rezervace nutná:  http://dendrologickazahrada.cz/seminare-a-dilny/jarni-cibuloviny

Termíny