Tajemství kamene

Kurzy, vzdělání, konference
Výstava hornin a nerostů v Návštěvnickém centru s komentářem zkušené lektorky Evy Kopecké s navazující komentovanou exkurzí areálem Dendrologické zahrady zaměřenou na témata - horniny a krajina, minulost Země a vývoj života, těžba a její dopady a využití nerostů a hornin. Exkurze je určena všem zájemcům bez rozdílu věku.

 

Délka exkurze: 2 - 3 hodiny

Začátek exkurze: 11:00 u hlavního vchodu do Dendrologické zahrady

Vstupné: 100 (50) Kč

Lektor: Eva Kopecká

Rezervace:http://dendrologickazahrada.cz/akce-pro-verejnost/tajemstvi-kamene

Termíny