Prof. Václav Švambera, 150. let

Výstava

Výstava ke 150. výročí narození peruckého rodáka, předního českého geografa a profesora PřF University Karlovy PhDr. Václava Švambery. Václav Švambera se zásadním způsobem zasloužil o výstavbu budovy pro přírodovědecké obory v Praze na Albertově a na jeho návrh ministerstvo v roce 1920 ustanovilo Státní sbírku mapovou Republiky československé. V akademickém roce 1923-24 zastával Švambera úřad děkana fakulty.
 Výstava bude přístupná od úterý do neděle v 10.00 - 12.00 a 12.30 - 16.30 hodin až do 28. září 2016.

Termíny