Marindolina

Divadelní léto Klagenfurt - komedie podle Carla Goldoniho.
Termíny