Živá moudrost starověkého Egypta - přednáška

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference
Přednáška a prezentace knižní novinky • Znovuobjevení duše Egypta v dílech Ch. Jacqa • Starodávná civilizace očima slavného egyptologa   Egypt byl již od starověku místem, kam přicházeli hledat moudrost mnozí antičtí mudrcové. Ti pak ve svých spisech a učeních dále přenášeli poznání, na kterém vyrostl nejen antický svět, ale později i celá evropská kultura. Až do dnešních dnů je pro nás Egypt symbolem moudrosti a hlubokého poznání a při studiu egyptských textů můžeme zjistit, že jejich tzv. „naučení“ jsou krásná, hluboká a velmi praktická i pro dnešního člověka. Egyptští mudrci, kteří je sepisovali, následovali ve svém životě univerzální řád „Maat“ neboli Spravedlnost a snažili se ho udržovat, ochraňujíce tak společnost před jakýmkoli bezprávím, zlem a nespravedlností. Sepsali také nádherné rady jak vytvořit dobré vztahy mezi lidmi, jak má správně jednat ten, kdo chce řídit stát, a také jak lze navázat kontakt s neviditelným světem bohů.
Francouzský egyptolog Christian Jacq, velký milovník a obdivovatel starověkého Egypta, tato naučení shromáždil do knihy „Živá moudrost starověkého Egypta“. Nejen v ní, ale i v mnoha dalších svých dílech nám přibližuje život této velkolepé civilizace, a především její duši, hluboký smysl její cesty, která směřovala vždy vzhůru.
Termíny