KONCERT MUSICA DOLCE VITA – NA KŘÍDLECH HUDBY ANEB PTAČÍ KONCERT

Hudba

Soubor MUSICA DOLCE VITA uvádí špičkové umělkyně, flétnistku Ž.Vokálovou, harfenistku Z. Šolcovou a mezzosopranistku D. Demuthovou. V pestrém programu zazní „ptačí“ skladby Vivaldiho, Mozarta, Smetany, Janáčka.

 

Kontakty

www.dk-ostrov.cz

Termíny