Od neúplnosti k celistvosti

Kurzy, vzdělání, konference

Ucelený program ke šťastnému životu.

11 setkání vedoucích ke zdaru v životě

3 KROKY, BEZ NICHŽ TO NEJDE: sebevědomí, sebedůvěra, sebeláska

Celistvost člověka je bezpodmínečná potřeba k tomu, aby se mu mohlo dařit ve všech oblastech života.  Se vším, co jsme během našeho života potlačili, jsme se zároveň vzdali části své energie a síly. Abychom mohli opět plně využívat náš potenciál, musíme přijmout zpět vše skryté. Jedině tehdy můžeme využít všechnu svou sílu.

Kdy: vždy v úterý od 18.00 hodin 

Termíny