Romantic Songs- koncert pro kytaru, sopran, loutnu a harfu

Hudba
Program: Anonym: Green sleeves A. Dvořák: Humoreska A. Dvořák: Largo (from sympfony From the New World) A. Dvořák: Slavonic Dance No. 10 (guitar solo) F. Schubert: Ave Maria ----- E. Granados: Andaluza  (guitar solo) G. Bizet: Habanera(from opera Carmen) G. Bizet: Seguidilla I. Albeniz: Asturias  (guitar solo) F. G. Lorca: Four Songs     Koncert " Romantic Songs" začíná nestárnoucí melodií ze staré Anglie, doprovázena na loutnu. Následuje blok skladeb Antonína Dvořáka. Humoreska ve vokální podobě, dále jeden z řady Slovanských tanců. Dvořákův blok uzavírá Largo z jeho nejhranější symfonie " Z Nového světa". Dvořák psal symfonii při svém pobytu v Americe, kam byl pozván, aby založil konzervatoř v 90. letech 19. století. První tematickou část koncertu zakončí Schubertovo "Ave Maria".
Ve druhé části zazní temperamentní španělské melodie, nejdříve dvě nejslavnější árie z Bizetovy opery Carmen - Seguidila a Habanera. Sólová koncertní kytara se představí ve skladbě Asturias od Isaac Albeniz. Závěr koncertu patří čtyřem písním španělského básníka a skladatele Federico García Lorca.
 




Účinkují

Oksana Rusynova - sopran Milada Karez - kytara, loutna, harfa




Kontakty

www.retezova7.cz

Termíny