Početní peníze z hradu Orlík u Humpolce: nový pohled na staré nálezy

Kurzy, vzdělání, konference

Nový pohled na nálezy středověkých žetonů z hradu Orlíka u Humpolce publikované Pavlem Radoměrským v roce 1953. S ohledem na současný stav bádání je zřejmé, že tato skupina ražeb je ikonograficky velmi pestrá a mnohem rozsáhlejší, než bylo dosud známo. Datování i definitivní geografické určení je stále poněkud problematické, nicméně se pravděpodobně jedná o nejstarší norimberské výrobky z 15. století.

Účinkují

Mgr. Kamil Smíšek, Národní muzeum, Praha

Termíny