Latgale v proměnách času

Výstava

Švýcarský výtvarník Vincent Flückiger představuje výstavu prací, na jejíchž 23 černobílých kresbách s krátkými komentáři je nastíněn vesnický život v Latgale. Na kresbách je k vidění to, co během dvoutýdenní návštěvy okouzlilo cizince na výjevech každodenního života v Latgale – předměty každodenní potřeby, detaily tradiční architektury. Umělec s očima plnýma obdivu upřeně hledí na neobvyklé v obvyklém, každodenním, a skrze to vyzdvihuje a oceňuje dosud živou přítomnost tradičního kulturního dědictví na lotyšském venkově.

Na vernisáži 19. 4. 2016 v 17.00h budou rozdávány klíče k soutěži O truhlu velkomoravského pokladu.

Termíny